Also available in: English

AOM LOGO MT

LAQGĦA GĦAL-LAJĊI

Lejn liturġija li tattirana u tbiddilna

L-applikazzjoni issa hija magħluqa.

Applikazzjoni