Parroċċa tal‑Belt Valletta – Santu Wistin

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Alex Cauchi OSA


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 1,668
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 650

 

L-ewwel knisja bdiet tinbena fl-1571 mill-arkitett Ġlormu Cassar iżda l-knisja li hemm illum inbniet minn Giuseppe Bonnici fl-1765. L-Isqof Ġ.M. Camilleri kkonsagraha fl-1906 u l-Arċisqof Mikiel Gonzi għamilha knisja parrokkjali fl-1968.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Alex Cauchi OSA

Numru: 79286785


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Kunvent ta’ Santu Wistin,

Triq l-Ifran,

Il-Belt Valletta,  VLT 1452

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’appuntament

Numru tal-Uffiċċju: 21245934

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:10MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday19:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:15MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Festa
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Żjarat lill-Anzjani
Grupp Attivitajiet Soċjali u Kulturali
Grupp Tindif tal-Knisja
Grupp Animazzjoni tal-Liturġija
Grupp tat-Talb Madonna taċ-Ċintura
Grupp Katekisti
Grupp Romol
Grupp Miżżewġin
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp Ħniena Divina

Fratellanzi

Kummissjoni Djakonija
Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura

Realtajiet Ċiviċi

No items found

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa

Attivitajiet esterni 2023 Knisja Parrokkjali