Parroċċa tal-Marsa – Marija Reġina

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Publius Mair OFM Cap


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,754
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Wara l-aħħar gwerra l-patrijiet Kapuċċini tal-Marsa ħadu ħsieb jibnu knisja ġdida għan-nies li kienu joqogħdu fit-tarf tal-parroċċa ‘l bogħod mill-knisja. Il-knisja ġiet dedikata lill-Madonna tad-Dmugħ, iżda mbagħad, b’xewqa tan-nies stess, qabel ġiet dedikata, it-titular inbidel f’dak ta’ Marija Reġina. Il-knisja saret parroċċa fl-1967.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Publius Mair OFM Cap

Numru: 99083506


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq Azzopardi,

Il-Marsa,  MRS 2050

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa:

9.30am – 10.30am u 4.00pm – 5.00pm.

Numru tal-Uffiċċju: 21240661 / 21238012

Email tal-Uffiċċju: parrocca.marsa.mr@maltadiocese.org

  • € 0.00

Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Reġina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30Sajf
Is-Sibt / Saturday16:30Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30Sajf
Il-Ħadd / Sunday06:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30Sajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ Marija Addolorata (Racecourse)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp ta' Talb Marjan
Kumitat Festi Esterni
Kor Parrokkjali
Grupp Anzjani
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Terz’Ordni Franġiskan Sekulari
Grupp Pagaent Patri Piju

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found