Parroċċa tal-Marsa – Marija Reġina

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Publius Mair OFM Cap


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,754
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Wara l-aħħar gwerra l-patrijiet Kapuċċini tal-Marsa ħadu ħsieb jibnu knisja ġdida għan-nies li kienu joqogħdu fit-tarf tal-parroċċa ‘l bogħod mill-knisja. Il-knisja ġiet dedikata lill-Madonna tad-Dmugħ, iżda mbagħad, b’xewqa tan-nies stess, qabel ġiet dedikata, it-titular inbidel f’dak ta’ Marija Reġina. Il-knisja saret parroċċa fl-1967.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Publius Mair OFM Cap

Numru: 99083506


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq Azzopardi,

Il-Marsa,  MRS 2050

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa:

9.30am – 10.30am u 4.00pm – 5.00pm.

Numru tal-Uffiċċju: 21240661 / 21238012

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Reġina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday16:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ Marija Addolorata (Racecourse)

Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp ta' Talb Marjan
Kumitat Festi Esterni
Kor Parrokkjali
Grupp Anzjani
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Terz’Ordni Franġiskan Sekulari
Grupp Pagaent Patri Piju

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found