Statwi

Inventarju tal-istatwi jew vari li jintramaw fil-knejjes

Is-Segretarjat Parroċċi qed jiġbor l-informazzjoni marbuta mal-istatwi li jintramaw fil-knejjes u l-purċissjonijiet li jsiru bihom, skond fejn japplika. Għaldaqstant nitolbuk timla din il-formola fid-dettalji mitluba.

L-istatwi li jridu jiġu imdaħħla f’dan l-inventarju iridu jkunu akbar minn nofs metru tul u jinkludu kull tip ta’ statwa/vara, inkluż tal-Ġimgħa l-Kbira.