Taħriġ

Login fil-User Area ta’ parrocci.knisja.mt

Deskrizzjoni: Gwida dwar kif tilloggja fil-User Area ta’ parrocci.knisja.mt u taċċedi għas-servizzi online.

Tip: Preżentazzjoni (Powerpoint)

Tajjeb għal: L-Arċiprieti u l-kappillani.

Stampa Ċertifikat tal-Magħmudija

Deskrizzjoni: Gwida dwar Stampa Ċertifikat tal-Magħmudija mil-formoli online tal-User Area ta’ parrocci.knisja.mt. Permezz ta’ din il-faċilità il-kappillan jista’ jistampa Ċertifikat tal-Magħmudija fil-format il-qasir.

Tip: Preżentazzjoni (Powerpoint)

Tajjeb għal: L-Arċiprieti u l-kappillani.

Sponsorja kors mal-PFI

Deskrizzjoni: Gwida dwar Sponsorja Kors mal-PFI mil-formoli online tal-User Area ta’ parrocci.knisja.mt. Il-formazzjoni, għalina lkoll li naħdmu fil-pastorali, hija mportanti ħafna. Nafu li ċerti parroċċi jisponsorjaw korsijiet għall-operaturi pastorali tagħhom. Għalhekk, il-kappillan jekk jixtieq jagħti formazzjoni jista jimla din il-formola.

Tip: Preżentazzjoni (Powerpoint)

Tajjeb għal: L-Arċiprieti u l-kappillani.

Ħruġ ta’ ID card tal-Operaturi Pastorali

Deskrizzjoni: Taħriġ dwar kif issir it-talba għall-ħruġ ta’ ID card tal-Operaturi Pastorali mid-database tal-operaturi pastorali mill-User Area ta’ parrocci.knisja.mt.

Tip: Filmat

Ħin: 8 minuti

Tajjeb għal: l-Arċiprieti, il-kappillani, ir-retturi tal-knejjes u l-ħaddiema tal-uffiċċji parrokkjali.

Servizzi online – parrocci.knisja.mt

Deskrizzjoni: Taħriġ dwar l-użu tas-servizzi online mill-User Area ta’ parrocci.knisja.mt. Dan il-filmat ikopri il-formoli u n-notifiki ta’ bejn il-parroċċi, il-formoli tat-tqarbin fl-isptar Mater Dei, il-kalendarju tal-appuntamenti importanti tal-kleru u l-operaturi u r-reġistrazzjoni u d-database tal-operaturi pastorali.

Tip: Preżentazzjoni (Powerpoint)

Tajjeb għal: l-Arċiprieti, il-kappillani, ir-retturi tal-knejjes u l-ħaddiema tal-uffiċċji parrokkjali.

Reġistrazzjoni tal-Operaturi Pastorali

Deskrizzjoni: Taħriġ dwar kif issir ir-reġistrazzjoni u titħaddem id-database tal-operaturi pastorali mill-User Area ta’ parrocci.knisja.mt. Dan il-filmat ikopri ir-reġistrazzjoni, kif tista’ ssir mill-operatur innifsu meta tinbagħtlu link bl-email jew tiddaħħal mill-uffiċċju parrokkjali, il-login fil-User Area, l-approvazzjoni tar-registrazzjoni mill-kappillan jew rettur u t-tħaddim tad-database.

Tip: Filmat

Ħin: 30 minuta

Tajjeb għal: l-Arċiprieti, il-kappillani, ir-retturi tal-knejjes u l-ħaddiema tal-uffiċċji parrokkjali.