Kappella tas-Sorijiet Orsolini

Is-Sorijiet Orsolini bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’Bormla fl-1952 u sentejn wara bdew il-ħidma tagħhom ta’ ħarsien u ta’ edukazzjoni tat-tfal.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 21828413

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli