Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

Is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù marru Bormla fl-1889 biex hemm jiftħu skola. Il-kunvent u l-iskola ġew meqruda għalkollox fil-gwerra iżda reġgħu nbnew biex is-sorijiet ikunu jistgħu jkomplu l-missjoni tagħhom ta’ tagħlim u edukazzjoni tat-tfal.

Rettur: Sr Claudia Zammit
Kuntatt: 99279979

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli