Il-Knisja l-qadima tal-Lunzjata

Din il-knisja, li tinsab fi Triq it-Tliet Knejjes, inbniet erba’ mitt sena ilu u għadha sal-lum fl-istess stat ta’ meta nbniet. Serviet bħala l-ewwel knisja parrokkjali mill-1655 sal-1693. Fiha ssir quddiesa fil-25 ta’ Marzu, il-festa liturġika tal-Lunzjata.

Rettur: Il-Kappillan
Kuntatt: 21448630

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A