Kappella tal-Monasteru ta’ Santa Margerita (Sorijiet Karmelitani Skalzi)

Il-monasteru Santa Margerita Verġni u Martri f’Bormla kellu l-bidu tiegħu fid-9 ta’ Novembru 1726 bħala dar għat-tfajliet fqar magħrufa bħala l-Konservatorju ta’ Ġesù u Marija. Taw bidu għal dan il-Konservatorju żewġ saċerdoti flimkien mas-Sinjorina Marija Maddalena Purselli li wara saret l-ewwel soru. Fit-3 t’Ottubru 1731 il-Konservatorju sar Monasteru tas-Sorijiet tat-Terz’Ordni Tereżjan. Bi Breve tas-Santa Sede tat-12 ta’
Settembru 1739, saru Sorijiet tal-Klawsura kif inhuma llum. Il-Gran Mastru de Vilhena kien wieħed mill-akbar benefatturi.

Rettur: Madre Prijura
Kuntatt: 21820558

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A