Kolleġġjata Bażilika ta’ Marija Bambina – L-Isla

Il-knisja tal-Isla dedikata lit-Twelid tal-Verġni Marija probabbilment ġiet proġettata mill-Perit Vittorio Cassar fl-1580 bħala monument tar-rebħa l-kbira tal-Assedju. Saret parroċċa fil-bidu tal-1581 u ġiet konsagrata fil-15 t’Ottubru 1743. Il-Papa Piju VI fil-21 ta’ Mejju 1786 iddikjaraha Kolleġġjata Insinji. Fit-3 ta’ Jannar 1921 il-knisja saret Bażilika b’digriet tal-Papa Benedittu XV. Wara l-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Marija Bambina fl-4 ta’ Settembru, 1921 il-knisja saret ukoll santwarju. F’Jannar tal-1941 iġġarrfet bil-bombi iżda nbniet mill-ġdid u reġgħet ġiet konsagrata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fl-24 ta’ Awwissu 1957.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Magħmudijiet
Żwiġijiet
Funerali

Rettur: Kan. Robin Camilleri
Kuntatt: 21827203

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

07:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ġimgħa / Friday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

10:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A