Parroċċa tal-Isla

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. Robin Camilleri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,304
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,100

 

Il-Knisja Parrokkjali tal-Isla, iddedikata lit-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, aktarx ġiet proġettata fuq pjanta tal-arkitett Vittorio Cassar fl-1580 bħala monument tar-rebħa l-kbira tal-Assedju tal-1565. Saret Parroċċa fil-bidu tas-sena 1581 u ġiet ikkonsagrata fl-20 ta’ Ottubru 1743 mill-Isqof Paolo Alpheran de Bussan. Il-Papa Piju VI, fil-21 ta’ Mejju 1786 iddikjaraha Kolleġġjata Insinji. Fl-1921 il-knisja saret Bażilika b’digriet tal-Papa Benedittu XV u saret ukoll santwarju għaliex l-istatwa ta’ Marija Bambina ġiet inkurunata fl-4 ta’ Settembru 1921. F’Jannar 1941 iġġarrfet bil-bombi iżda nbniet mill-ġdid u reġgħet ġiet ikkonsagrata minn Mons. Mikiel Gonzi, Arċisqof ta’ Malta, fl-24 ta’ Awwissu 1957.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. Robin Camilleri

Numru: 99300579


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

27, Triq San Lawrenz,

L-Isla  ISL 1113

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn 4.30pm – 5.45pm

L-Erbgħa 4.30pm – 6.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21827203

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata Bażilika ta’ Marija Bambina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Filippu Neri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja tas-Santissimu Kurċifiss

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien u Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp SDB Youth Centre
Kor tat-Tfal
Kor Marija Bambina
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Sezzjoni Żgħażagħ Sengleani
Grupp Salesjani Senglea
Komunità Abramo
Għaqda Leġjun ta' Marija
Grupp Kariżmatiku
Grupp Familji Nsara
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp Senglea Mothers

Fratellanzi

Fratellanza Madonna tar-Rużarju
Fratellanza tal-Kurċifiss

Realtajiet Ċiviċi

No items found