Knisja ta’ Iljun – Bubaqra

Il-knisja tinsab f’nofs iċ-ċimiterju taż-Żurrieq u hi antika ħafna. Ġiet magħluqa fis-sena 1658 iżda reġgħet infetħet wara għoxrin sena, wara li sarulha ħafna tiswijiet. Fil-knisja hemm pittura antika fuq l-injam li kienet fil-kappella li mis-sena 1343 sas-sena 1575 kienet fuq Filfla. Għal raġunijiet ta’ sigurtà din il-pittura issa tinsab fil-knisja parrokkjali.

Illum f’din il-knisja ssir quddiesa fl-Għid tal-Imwiet, f’Jum l-Omm u f’Jum il-Missier.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 99825203

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A