Knisja ta’ Sant’ Agata

Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja ngħalqet fl-1658 mill-Isqof Balaguer.
Inbniet mill-ġdid aktar tard u tkabbret fl-1854.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 21642010

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A