Knisja ta’ San Filippu Neri

Il-knisja nbniet fl-1762 u hija ġuspatronat; fiha jkun hemm ġurnata Esposizzjoni Ewkaristika kull l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Rettur: Dun Angelo Vella
Kuntatt: 21667825

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A