Knisja ta’ Santu Kristu

Il-knisja ħadet il-post ta’ niċċa tar-Redentur li twaqqfet fl-1807 minn Mikelanġ Żammit li ħeles mill-mewt meta nqalbet il-karrozzella tiegħu. Il-knisja nbniet fl-1852 u tlestiet fl-1858. Sal-lum il-ġurnata, l-knisja tiġbed devozzjoni lejha minn kull rokna ta’ Malta.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Il-Kappillan
Kuntatt: 79322596

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A