Knisja ta’ San Ġwann

Inbniet wara s-sena 1575 u ġiet magħluqa fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja mill-Isqof Balaguer. Inbniet mill-ġdid fis-seklu tmintax.

Rettur: Arċipriet
Kuntatt: 21435376

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

Il-Ħadd / Sunday

07:30

Malti

Sajf u Xitwa

Preżentament mhux qed issir il-quddiesa.

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

07:00

Malti

Sajf u Xitwa

Preżentament mhux qed issir il-quddiesa.


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A