Knisja tal-Kunċizzjoni

Inbniet fil-bidu tas-seklu sbatax u fiha jinsab il-fdal tal-martri San Fidiel li kien inġieb minn Ruma fl-1839.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Patri Danjel Bonello O.P.

Ħinijiet tal-Quddiesa

Is-Sibt / Saturday

17:30

Malti

Xitwa

Is-Sibt / Saturday

18:00

Malti

Sajf


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A