Knisja ta’ Santu Rokku

Inbniet wara l-pesta tal-1592 u reġgħet inbniet bejn l-1675 u l-1676.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli