Knisja ta’ Santu Rokku

Inbniet wara l-pesta tal-1592 u reġgħet inbniet bejn l-1675 u l-1676.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A