Knisja ta’ Santa Luċija

  • Il-knisja aktarx inbniet fl-1570 u reġgħet inbniet aktar tard minn negozjanti tal-inbid tax-Xatt. Taħt l-artal ewlieni tal-knisja hemm il-fdal tal-martri San Luċjanu li kien inġieb mill-katakombi ta’ Priscilla minn Ruma.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli