Knisja ta’ Santa Luċija

Il-knisja aktarx inbniet fl-1570 u reġgħet inbniet aktar tard minn negozjanti tal-inbid tax-Xatt. Taħt l-artal ewlieni tal-knisja hemm il-fdal tal-martri San Luċjanu li kien inġieb mill-katakombi ta’ Priscilla minn Ruma.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A