Knisja tal-Ġiżwiti

Din kienet il-knisja tal-Kulleġġ tal-Patrijiet Ġiżwiti. Imbagħad saret il-knisja tal-Università ta’ Malta. Bdiet tinbena fl-1593 u ġiet ikkonsagrata fl-1731. F’din il-knisja, il-Beatu Nazju Falzon mexxa l-Kongregazzjoni għall-membri tas-Servizzi Ingliżi ta’ żmienu u ressaq ħafna minnhom għall-magħmudija fil-Knisja Kattolika. F’din il-knisja nsibu wkoll devozzjoni speċjali lejn il-Madonna ta’ Pompej, li ssir nhar it-8 ta’ Mejju.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Can. Dr Nicholas Joseph Doublet
Kuntatt: 79539195

Ħinijiet tal-Quddiesa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

12:00

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

18:45

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

07:45

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:45

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

10:30

Malti

Sajf u Xitwa

Rit Antik/Latin


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A