Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Il-knisja bdiet tintuża fl-1584 u matul iż-żmien saru diversi tibdiliet fiha u żżejnet b’diversi opri sbieħ u ta’ preġju. Fil-knisja nsibu l-Kurċifiss Mirakoluż, li jiġbed lejh devozzjoni liema bħalha. Dan il-Kurċifiss inħadem għal din il-knisja fl-1630 mill-Beatu Umile Pintorno. Fl-1646 twaqqfet il-fratellanza tal-Kurċifiss. F’din il-knisja jinsabu wkoll il-fdalijiet tal-Beatu Nazju Falzon.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Patri Ramon Farrugia OFM
Kuntatt: 21234042 / 21232926

Ħinijiet tal-Quddiesa

Il-Ġimgħa / Friday

07:15

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

11:00

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

18:15

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

11:00

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A