Kappella tal-Kurċifiss

Il-kappella nbniet fl-1720 fuq iċ-ċimiterju antik tal-knisja; ġarrbet danni kbar fil-gwerra u nbniet mill-ġdid; fiha jinżammu l-istatwi tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.


  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A