Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu (Patrijiet Karmelitani)

Il-knisja nbniet fl-1570 u għal tlettax-il sena serviet bħala waħda mill-knejjes parrokkjali tal-Belt Valletta sakemm inbniet il-knisja ta’ San Pawl. Il-kwadru tal-Madonna ġie inkurunat fl-1881 u l-knisja ġiet dikjarata bħala Bażilika Minuri fl-1895. Fl-1958 beda l-bini tal-Bażilika l-ġdida u tlesta fl-1981.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Patri Alex Scerri O. Carm
Kuntatt: 21233808

Ħinijiet tal-Quddiesa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

07:00

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A