Knisja tat-Trinità Qaddisa

Il-knisja nbniet fl-1784 min-nobbli Lukrezja Gauci Falzon. Iġġarrfet fil-gwerra, iżda nbniet mill-ġdid u qed tintuża għal-laqgħat.


Kuntatt: 21827057

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A