Parroċċa tal-Ħamrun – San Gejtanu

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Walter Cauchi


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 6,000
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,100

 

Meta l-Ħamrun kiber ħafna, iż-żewġ knejjes antiki li kien hemm, dik tas-Samra u dik ta’ Nuzzu, ma kinux biżżejjed għall-ħtiġijiet tan-nies, u għalhekk bdiet tinbena knisja ġdida li, fuq xewqa tal-isqof ta’ dak iż-żmien, Mons. Gaetano Pace Forno, ġiet dedikata lil San Gejtanu ta’ Thiene. Il-knisja bdiet tintuża fl-1875 u saret knisja parrokkjali fl-1881.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Walter Cauchi

Numru: 79930470


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

3, Triq T. Caruana Demajo,

Il-Ħamrun,  ĦMR 2043

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:

4.00pm – 5.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21238593

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Gejtanu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday12:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Santu Nuzzu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tad-Duluri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tas-Samra

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Midalja Mirakuluża

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM (Maskili u Femminili)

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Xandir tal-Kelma
Kummissjoni Katekeżi

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Pre-Youths
Grupp ta' Talb għas-Saċerdoti Marija Omm is-Saċerdoti
Grupp tal-Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Mixja Neokatekumenali
Leġjun ta' Marija
Gruppi Familji Nsara
Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found