Parroċċa tal-Ħamrun – Immakulata Kunċizzjoni

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Franco Fenech


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,702
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,464

 

Meta l-inħawi bejn il-Ħamrun u Gwardamanġa bdew jimtlew bin-nies, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja f’dawk in-naħat u bit-tħabrik ta’ Dun Edgar Vella telgħet il-knisja li hemm illum u saret knisja parrokkjali
fl-1968.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Franco Fenech

Numru: 77878559


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

54, Triq Manwel Magri
Il-Ħamrun ĦMR 1871

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It- Tnejn, L-Erbgħa u l- Ġimgħa:

9.00am – 10.00am u 4.30pm – 5.45pm

Is-Sibt: 9.00am – 10.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21232643

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Franġisk

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM (Maskili u Femminili)

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Parrokkjali
Ċentru Soċjali Rġiel
Grupp tal-Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Mixja Neokatekumenali
Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Azzjoni Kattolika (Adulti u koppji miżżewġin)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Fra Diego Home
Liċeo, Kulleġġ San Ġorġ Preca