Parroċċa tal-Marsa – It-Trinità Qaddisa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Dominic Mangani OFM Cap


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,346
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,100

 

Il-Knisja tat-Trinità Qaddisa flimkien mal-kunvent tal-Kapuċċini fil-Marsa nbnew mis-Sur Lorenzo Balbi u martu. Il-Marsa saret parroċċa fid-19 ta’ April 1913.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Dominic Mangani OFM Cap

Numru: 99267651


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

58, Triq Balbi,

Il-Marsa,  MRS 1815

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa:  9.00am – 10.00am  u  7.00pm – 7.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21246516

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja tal-Madonna “Ta’ Ċeppuna”

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù

L-Erbgħa / Wednesday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien
Ċentru Katekiżmu
Ċentru tad-Duttrina,

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Evanġelizzazzjoni
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Rġiel
Grupp Fi Triq ta’ Fidi (Irġiel)
Talb Patri Piju
Kor Parrokkjali
Grupp Anzjani
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku
Leġjun ta’ Marija (Xebbiet)
Azzjoni Kattolika (Adulti),
Terz’Ordni Franġiskan Sekular

Fratellanzi

Fratellanza tas-Sagrament
Fratellanza tar-Rużarju

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Tereża Nuzzo
Skola Primarja Lorenzo Balbi
Kulleġġ Santu Wistin
Skola Primarja Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca