Parroċċa tas-Swatar

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Robert Grech


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 4,169
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,600

 

Iż-Żoni magħrufa bħala s-Swatar u Tal-Qattus kienu jiffurmaw parti mill-parroċċa ta’ Birkirkara – Sant’Elena. Peress li dawn iż-żoni kienu bdew jiżviluppaw ġmielhom, inħass il-bżonn li jiżdied is-servizz pastorali għalihom. Fl-1989, il-Kanonku Dun Karm Busuttil beda jiċċelebra l-quddiesa fiċ-Ċentru tal-MUSEUM u f’xi djar sakemm tlesta ċ-Ċentru Pastorali. Fl-2004 tlestiet il-knisja u, b’digriet tat-3 ta’ Diċembru 2006, is-Swatar sar żona pastorali awtonoma. Mons. Arċisqof Pawl Cremona O.P. stabbilixxa ż-żona awtonoma tas-Swatar bħala parroċċa taħt it-titolu ta’ San Ġorġ Preca, b’seħħ mit-8 ta’ Novembru 2008.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Robert Grech

Numru: 99236639


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Knisja Parrokkjali, Triq il-Graffiti Navali

Is-Swatar BKR 4121

 

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa:

5.00pm – 6.15pm

Numru tal-Uffiċċju: 21498757

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Preca

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

Ċentru Pastorali San Ġorġ Preca

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Familja
Grupp ta’ Talb tat-Tnejn Filgħaxija
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Letturi
Grupp Kelma tal-Ħajja
Kor Parrokkjali
Grupp Ħbieb tal-Parroċċa
Grupp Fundraising
We2#Parents
We2#Young (20-30 sena)
We2#Youths (16-20 sena)
We2#Teens (12-15-il sena)
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Light of Christ community
Għaqda FGBMFI
Għaqda Leġjun ta' Marija
MUSEUM Bniet (Swatar - Msida)
MUSEUM Subien

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

St. Martin's College (Secondary and Sixth Form)