Parroċċa ta’ Ta’ Xbiex

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Salvinu Spagnol OCD


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,092
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 700

Il-Patrijiet Karmelitani Tereżjani bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’Ta’ Xbiex fl-1948 fuq biċċa art li ġiet mogħtija lilhom mill-Baruni Pietro Paolo Testaferrata Moroni Viani. Il-knisja bdiet tintuża fl-1958 u saret Parroċċa fl-ewwel ta’ Ġunju 1969. Ġiet ikkonsagrata fl-1 ta’ Ġunju 1989.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Salvinu Spagnol OCD

Numru: 21332280


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

16, Vjal Sir Temi Zammit,

Ta’ Xbiex XBX 1015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa: 5.00pm – 7.00pm

L-Erbgħa: 9.00am – 10.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21317001

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann Tas-Salib

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturgija
Kummissjoni Talenti

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Lectio Divina
Grupp Żgħażagħ
Grupp Letturi
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Ordni Sekulari Karmelitan Tereżjan
Moviment Marjan (Ċenaklu)
Għaqda Leġjun ta’ Marija
Grupp Appostolat Ħniena Divina,

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found