Parroċċa tal-Iklin

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Keith Bonnici


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,399
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,050

 

Din il-parroċċa kienet tifforma parti mill-Parroċċa ta’ Ħal Lija u twaqqfet bħala Żona Pastorali Awtonoma b’Digriet tal-25 ta’ Jannar 2003 u b’effett mill-15 ta’ Frar tal-istess sena. Saret parroċċa fid-19 ta’ Marzu 2005. Il-knisja u l-artal maġġur ġew konsagrati mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-6 ta’ Mejju 2017.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Keith Bonnici

Numru: 79972444


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Ċentru Parrokkjali,

Pjazza Ninu Cremona,

L-Iklin,  IKL 1302

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Is-Sibt: 7.10am – 10.30am

 

Numru tal-Uffiċċju: 21423003

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħamis / Thursday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Ċentru Kateketiku San Ġwann Bosco

Faċilitajiet

Multi Sensory Room

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Tfal
Kummissjoni Katekeżi għall-Adulti

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Tindif u Manutenzjoni
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Liturġija Tfal
Kor Parrokkjali
Grupp Anzjani
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

ZAK

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found