Parroċċa tal-Mosta

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Sebastian Caruana


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 23,482
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 7,000

 

Għalkemm Mons. Dusina, fir-rapport taż-żjara pastorali tiegħu fl-1575 ħalla miktub li l-Mosta kienet parroċċa, fil-fatt saret parroċċa fl-1608 u n-nies tar-raħal minnufih bdew jaħsbu għall-bini tal-knisja ġdida fuq il-pjanta ta’ Tumas Dingli. Din il-knisja twaqqgħet biex tinbena l-knisja li hemm illum fuq disinn tal-Perit Ġorġ Grognet de Vasse.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Sebastian Caruana

Numru: 79201844


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

15, Triq il-Knisja,

Mosta  MST 2015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa: 9.00am – 11.00am u 4.30pm – 6.00pm

Il-Ġimgħa:  4.30pm – 6.00pm

Is-Sibt:  9.00am – 11.00am

 

Numru tal-Uffiċċju: 21433826

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Bażilika Arċipretali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

Żona Pastorali Ta’ Mlit

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Żona Pastorali ta’ Sant’ Andrija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Żona Pastorali ta’ Santa Margerita

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Żona Pastorali tal-Bidnija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Oratorju tal-Qalb ta’ Ġesù

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Sant’Anton Abbati

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella Madonna tal-Isperanza

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella Madonna tal-Karmnu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Leonardu Abbatti

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Pawl l-Eremita

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Silvestru

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Sant’ Andrija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Margerita t’Antjokja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Monika

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Kunċizzjoni Immakulata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Viżitazzjoni (Ta’ Wejda)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Dar Charles Miċeli (Caritas Malta)
Dar Pax et Bonum

Programmi Kateketiċi

Ċentru Duttrina Santa Margerita
Duttrina Ta' Mlit
MUSEUM Mosta

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Grupp Pastorali Ta' Mlit
Grupp Pastorali Sant' Andrija
Kumitat Pastorali Santa Margerita

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Familji Nsara Santa Margerita
Kor Santa Margerita
Abbatini Santa Margerita
Grupp Familji Nsara Sant' Andrija
Grupp ta' Talb Sant' Andrija
Grupp Letturi Sant' Andrija
Abbatini Sant' Andrija
Grupp Żak Ta' Mlit
Grupp ta' Letturi Ta' Mlit
Abbatini Ta' Mlit
Grupp Familji Nsara Ta' Mlit
Leġjun ta' Marija Ta' Mlit
Ladies Club Ta' Mlit

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

ŻAK Santa Margerita
Għaqda Santa Margerita
Grupp ŻAK Sant' Andrija

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Central Home
Mosta Home
Mosta Secondary School, Maria Reġina College
St Monica School (Kinder and Primary)
Mosta Żokrija Secondary School, Maria Reġina College
Mosta Day Centre
Mosta Health Centre
Casa Arkati (Care Malta)
Mosta Primary Schools A & B, Maria Reġina College

Informazzjoni Oħra

Quddiesa għaż-żgħażagħ kull nhar ta’ Ħadd fis-7.00pm.