Parroċċa ta’ Ħal Kirkop

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Martin Cardona


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,527
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Ħal Kirkop sar Parroċċa fis-sena 1592. Il-knisja, li kienet ilha mibnija mis-sena 1500, ġiet imkabbra bejn l-1706 u l-1779, filwaqt li fl-1860 żdidulha ż-żewġ kampnari. Hija ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini fl-10 ta’ Novembru 1782. It-titular tal-Parroċċa hu San Leonardu de Noblat.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Martin Cardona

Numru: 99296042


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 14, Misraħ San Leonardu,

Kirkop,  KKP 1011

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa:  4.00pm – 5.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21642893

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ San Nikola

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Duttrina (Bniet)
Qasam tal MUSEUM, Subien, Ħal Kirkop

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Laqgħa ta' Talb

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp Bibbja
Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Emmaus (Irġiel)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Kirkop Pageant Group
Grupp Żgħażagħ Koppin
Grupp Familji Nazareth

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Kirkop Day Centre
Ċentru tas-Saħħa Kirkop
Skola Sekondarja Kirkop, Kulleġġ San B enedittu
Skola Primarja Kirkop, Kulleġġ San Benedittu