Parroċċa ta’ Tas‑Sliema – Stella Maris

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Denis Schembri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,828
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,276

 

Tas-Sliema bdiet issir post ta’ villeġġjatura għan-nies tal-Belt Valletta f’nofs is-seklu dsatax u għall-ewwel, il-knisja ż-żgħira ddedikata lill-Madonna tal-Grazzja (li tlestiet fl-1804), kienet biżżejjed għan-nies li kienu joqogħdu hemm. Iżda meta żdiedet il-popolazzjoni, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja oħra. Dan sar fl-1854 u l-knisja ġiet iddedikata lill-Verġni Marija Kewkba tal-Baħar. Aktar tard il-knisja ġiet imkabbra u fl-1878 saret parroċċa. Tas-Sliema kompliet tikber u żdiedu parroċċi oħra bħal tas-Sacro Cuor, ta’ San Girgor u tan-Nazzarenu.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Denis Schembri

Numru: 21334941


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

41, Triq il-Lunzjata,

Tas-Sliema SLM 1461

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:

10.00am – 12.00pm u 4.30pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21334941

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali tal-Verġni Marija Kewkba tal-Baħar

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30IngliżSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

No items found

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found