Parroċċa ta’ Ħ’Attard

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Joseph Grech


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 12,268
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,000

 

Ir-raħal ta’ Ħ’Attard sar parroċċa fis-sena 1575, u l-knisja parrokkjali, iddedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema, inbniet fl-1613 minn Tumas Dingli u fl-1718 żdidilha l-kampnar.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Joseph Grech

Numru: 79261616


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 42,  Triq il-Kbira,

Ħ’Attard,  ATD 1026

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn: 9.30am – 11.00am

Il-Ġimgħa: 5.00pm – 6.30pm

Is-Sibt: 9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21434949

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Sant’ Anna

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Dar Santa Katerina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Pawl

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Madonna ta’ Loretu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Madonna tal-Karmnu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Madonna tal-Pilar

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Madonna tal-Providenza

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Madonna tal-Vitorja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Girls
MUSEUM Boys

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Amministrazzjoni
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Evanġelizzazzjoni
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Pastorali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Ċelloli Parrokkjali
Abbatini Parrokkjali
Kor Santa Marija
Grupp Youth Reach
Grupp Komunitajiet Żgħar
Parents Club
Grupp Martha
Grupp Festa
Grupp Kateketika
Grupp Ambjent

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Tiġdid Kariżmatiku
Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Għaqda Betanja
Grupp Mary's Angels
Grupp Sant Anna 60+
Baby and Toddler Club
Grupp Beni Kulturali
Attard Ladies Cultural Club

Fratellanzi

Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Mount Carmel Hospital
Dar tal-Anzjani Santa Katarina
Roseville Home (Care Malta)
QSI International School of Malta
Thi Lakin Primary School
Attard Primary School, St Nicholas College