Parroċċa ta’ Birkirkara – San Ġużepp Ħaddiem

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Charlon Muscat


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 5,800
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,675

 

Il-knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem bdiet tinbena f’Settembru tal-1965 u tlestiet fl-1967.  L-ewwel quddiesa saret fl-1 ta’ Mejju, 1967 u fis-16 ta’ Ġunju 1969, Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi ħareġ digriet li għamilha viċi-parroċċa.  F’Marzu tas-sena 1973, l-istess Arċisqof, permezz ta’ digriet ieħor, ħatarha parroċċa, bl-ewwel Kappillan ikun Dun Karm Aquilina.

 


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Charlon Muscat


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 71,  Triq il-Bwieraq,

Birkirkara,  BKR 121

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  9.00am – 10.00am  u  6.00pm – 7.00pm

Il-Ħamis:  9.00am – 10.00am  u  5.00pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21483245

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday17:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju ta’ Santa Tereża

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM - Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Festi
Kummissjoni Formazzjoni Nisranija
Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Proġett WENS
HEALING ROOMS
Grupp Għarajjes u Miżżewġin FOREVER
Grupp Żgħażagħ 18+
Grupp Adolexxenti FOLLOW
Grupp Nisa
Kor Parrokkjali
Grupp Abbattini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Neo Katekumenali
Għaqda Kariżmatiċi
Għaqda Leġjun ta' Marija

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Grupp Anzjani