Parroċċa ta’ Birkirkara – Santa Marija (il-Knisja l-Qadima)

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Mons. Evan Caruana


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,100
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,200

 

Il-Knisja l-qadima ta’ Santa Marija nbniet fl-1617 u dejjem kienet meqjusa bħala monument mill-isbaħ, għalkemm għamlet żmien twil magħluqa.  Fl-1950, il-kapitlu ta’ Birkirkara ddeċieda li jirrestawraha u reġgħet infetħet fl-1973.  Wara snin li fihom kienet isservi bħala żona pastorali awtonoma, din il-knisja saret parroċċa fit-8 ta’ Mejju 2005.

 


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Mons. Evan Caruana


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 130, Triq E.B. Vella,

Birkirkara,  BKR 1570

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ħamis:  4.30pm – 5.30pm

Is-Sibt:  9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21448026

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija (il-Knisja l-Qadima)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja tal-Kulleġġ San Alwiġi

Is-Sibt / Saturday18:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30IngliżSajf u Xitwa

Dar tal-Kleru Christus Sacerdos

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp tal-Anzjani
Grupp tal-Adolexxenti GLOW
Grupp tal-Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Tiġdid Kariżmatiku
Grupp tal-Ħniena Divina

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found