Parroċċa ta’ Birkirkara – Sant’Elena

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Prepostu Arċipriet: Mons. Louis Suban


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 11,062
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,500

 

Birkirkara kienet waħda mill-għaxar parroċċi msemmija f’dokument tas-sena 1436, ir-Rollo tal-Isqof Senatore Mello, u l-knisja parrokkjali ta’ dak iż-żmien kienet iddedikata lil Sant’ Elena.  Fis-seklu 18 inbniet il-knisja ta’ Sant’ Elena li hemm illum, fejn imbagħad saret Kolleġġjata fl-1630.

 


Dettalji tal-Prepostu Arċipriet

 

Isem: Mons. Louis Suban

Numru: 21444725


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

1, Triq is-Santwarju,

Birkirkara,  BKR 2304

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:  5.00pm – 6.15pm

Il-Ġimgħa: 10.00am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21444725

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata Bażilika ta’ Sant’Elena

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa

Il-Knisja tal-Vitorja

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Franġisk t’Assisi

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Katerina u Sant’Antnin

It-Tnejn / Monday09:30MaltiSajf u Xitwa
L-Erbgħa / Wednesday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday09:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santu Rokku

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

It-Tnejn / Monday19:00MaltiSajf u Xitwa

Oratorju ta’ San Duminku Savio (MSSP)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Isptar Mater Dei

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday12:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Festa Sant'Elena
Grupp tat-Talb għall-Vokazzjonijiet
Grupp Kateketiku
Grupp Preparazzjoni għall-Magħmudija
Grupp Djakonija
Grupp Adorazzjoni ta' Billejl
Grupp Liturġija
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp Anzjani

Fratellanzi

Fratellanza tas-Solidarjetà tal-Agunija
Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza ta' Sant Andrija
Fratellanza tad-Duluri
Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

No items found