Parroċċa tal-Birgu

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. Karm Busuttil


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,261
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,011

 

Il-Birgu hu meqjus bħala l-eqdem parroċċa wara l-Katidral. Meta ġew il-Kavallieri, il-knisja ta’ San Lawrenz saret il-Knisja Konventwali tal-Ordni, filwaqt li l-knisja tal-Lunzjata mill-1530 sal-1571 serviet bħala Knisja Parrokkjali. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn l-1681 u l-1697 minn Lorenzo Gafà u saret Knisja Kolleġġjata fl-1820.

 


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. Karm Busuttil

Numru: 79649504


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq San Lawrenz,

Il-Birgu BRG1385

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa u l-Ġimgħa:  5.00pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21827057

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Filippu Neri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Lunzjata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tat-Trinità Qaddisa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Sant’ Anna

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Skolastika, Monasteru ta’ Santa Skolastika

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella taċ-Ċimiterju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Kurċifiss

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù (Tal-Ħawli)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Karmnu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Monasteru Santa Skolastika
De La Salle Brothers

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Talb Padre Piju
Grupp Talb tal-Parroċċa
Grupp Ewkaristiku
Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ
Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Azzjoni Kattolika

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

St Edward College
De La Salle College
Skola Primarja Birgu, Kulleġġ Santa Margerita