Parroċċa ta’ Burmarrad

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Christian Anthony Borg OFM Conv.


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 1,848
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 400

 

Il-knisja ta’ Burmarrad inbniet mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali għall-ġid tan-nies tal-post li joqogħdu ‘l bogħod mill-parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. Il-bini tal-knisja, dedikata lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija, tlesta fl-1959. Kienet ikkonsagrata fl-1964 u saret knisja parrokkjali fl-1971.​

*Fil-mappa mhux immarkat it-territorju kollu tal-parroċċa li tinkludi wkoll Għajn Riħana, parti minn Wied Qannotta u s-Salini.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Christian Anthony Borg OFM Conv.

Numru: 21573045 / 79220103


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

46, Triq Burmarrad,

Burmarrad,  SPB 9065

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’appuntament

Numru tal-Uffiċċju: 21573045 / 77622275

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday05:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:15MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday19:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:15MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Mikiel, l-Imdawra, Is-Salina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Margerita

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella taċ-Ċimiterju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Lunzjata, Is-Salina

Is-Sibt / Saturday17:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

Ċentru Parrokkjali ta' Sant' Antnin

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Festa

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp tal-Katekisti
Grupp tat-Tindif
Kor Parrokkjali
Grupp tal-Adoloxxenti
Grupp taż-Żgħażagħ
Grupp tal-Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp Q&A

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa