Parroċċa ta’ Ħad-Dingli

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. David Farrugia


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,865
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,100

 

Ħal Tartarni, raħal li llum m’għadux jeżisti, kien parroċċa fl-1436 iżda meta n-nies ma baqgħux jgħammru fih, fl-1539 il- parroċċa ta’ Ħal Tartarni ġiet fix-xejn. Ftit bogħod inbena raħal ieħor, Ħad Dingli, u dan sar parroċċa fl-1615. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1903 flok il-knisja li kienet inbniet fl-1678.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. David Farrugia


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 30,  Triq il-Knisja,

Ħad-Dingli,  DGL 1010

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  10.00am – 12.00pm

L-Erbgħa:  4.30pm – 7.00pm

il-Ħamis: 4.30pm – 6.00pm

 

Numru tal-Uffiċċju: 21455738 / 21454634

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday16:30MaltiXitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella Marija Addolorata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella Santa Domenika

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella Santa Marija Maddalena (Dingli)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Komunitá tas-Salesjani

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Kitarri
Kor Parrokkjali
Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla
Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Familji Nsara
Grupp Festa Esterna
Grupp Nisa Dingli
Grupp Evanġelizzazzjoni Ġdida

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Dingli Day Centre
Savio College
Skola Sekondarja Dingli, Kulleġġ San Nikola
Skola Primarja Dingli, Kulleġġ San Nikola