Parroċċa ta’ Bormla

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. Anton Cassar


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 4,654
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,600

 

Bormla saret Parroċċa fis-sena 1586 u l-Knisja hi ddedikata lit-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija.  Din il-Parroċċa ilha bħala Kolleġġjata mis-sena 1822.  Il-kwadru titulari ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fis-sena 1905 u ħamsin sena wara, il-Kardinal Tedeschini żejjnu bi stellarju tad-deheb.

 


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. Anton Cassar

Numru: 21828413


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 65, Triq il-Gendus,

Bormla,  BML 1025

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  10.30am – 11.30am

il-Ħamis:  5.30pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21828413

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù (Patrijiet Karmelitani Skalzi)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday17:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday16:15MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ San Ġwann t’Għuxa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Tumas

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Monasteru ta’ Santa Margerita (Sorijiet Karmelitani Skalzi)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tas-Sorijiet Orsolini

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Konservatorju ta’ San Ġużepp

Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Ċentru Parrokkjali Sagra Familja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent Santa Tereża
Sorijiet Missjunarji tal-Karità
Monasteru ta' Santa Margerita

Programmi Kateketiċi

MUSEUM (Subien)
MUSEUM (Bniet)

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Adolexxenti
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Parrokkjali
Abbatini
Grupp Adoloxxenti U Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp tal-Bibbja
Azzjoni Kattolika (fergħa Nisa u Irġiel)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Skola Medja Bormla, Kulleġġ Santa Margerita
Skola Primarja ta' Bormla, Kulleġġ Santa Margerita
Bormla Home
Cospicua Health Centre
Cospicua Day Centre
Skola St Francis