Parroċċa ta’ Fleur-de-Lys

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Dun Darren Pace


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,637
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,200

 

L-ewwel ġebla tal-Knisja, dedikata lill-Madonna tal-Karmnu, tbierket fl-14 ta’ Jannar 1945 u l-knisja kienet lesta fil-31 ta’ Diċembru 1946. Il-ftuħ uffiċjali sar fl-1 ta’ Jannar 1947. Il-Quddies beda jsir mill-għada. F’Mejju tas-sena ta’ wara kienet iffurmata komunità ġdida b’erba’ reliġjużi li kienu joqogħdu f’dar ma’ ġenb il-knisja. Fil-Kapitlu Provincjali tal-1949 din il-komunità nqatgħet kompletament minn dik ta’ Santa Venera.  Fil-25 ta’ Jannar 1975 Fleur-de-Lys sar parroċċa. Il-limiti tal- parroċċa kienu meħuda minn dawk tal-Parroċċa ta’ Santa Venera flimkien ma’ ftit familji mill-Parroċċa Santa Elena, Birkirkara. Fl-10 ta’ Frar 1991 il-limiti tal-Parroċċa kienu estiżi b’żieda ta’ familji mill-parroċċi ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi, Santa Venera u Santa Elena, Birkirkara. Mit-Tnejn 9 ta’ Jannar 2023, il-kura pastorali tal-poplu t’Alla miġbur fil-parroċċa ta’ Fleur-de-Lys ser taqa’ taħt ir-responsabiltà diretta tal-Kleru djoċesan. L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Darren Pace bħala amministratur parrokkjali ta’ din il-parroċċa.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Dun Darren Pace

Numru: 79041180


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

251, Kunvent tal-Karmnu,

Triq Fleur-de-Lys,

Birkirkara,  BKR 9069

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’Appuntament

 

Numru tal-Uffiċċju: 21441769

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday20:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ Kristu Re

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Santa Monika

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

Ċentru Familja Karmelitana

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Tfal
Kummissjoni Adolexxenti
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Festa
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor tal-Parroċċa
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp San Piju
Grupp ta' Talb Alla Jħobbok
Għaqda Leġjun ta' Marija (Nisa u Rġiel)
Appostolat tal-Ħniena Divina
Grupp Komunitá Ewkaristika
Grupp Terz'Ordni Karmelitana (Nisa u Rġiel)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa

Birkirkara NSO 2021 (excel download)
Attivitajiet Esterni 2023 Knisja Parrokkjali