Parroċċa tal-Fgura

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Raymond Calleja O.Carm


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 13,066
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 4,000

 

Għal mijiet ta’ snin fil-Fgura kien hemm niċċa tal-Madonna u ħdejha fl-1798 inbniet kappella żgħira, li reġgħet inbniet fl-1844. Din il-knisja twaqqgħet mill-Gvern fl-1956 biex tkun tista’ titwessa’ t-triq li minn Raħal Ġdid tieħu għal Ħaż-Żabbar. Ftit ‘il bogħod minn fejn kienet il-knisja, il-Patrijiet Karmelitani fl-1950 bnew knisja oħra li fl-1965 saret knisja parrokkjali.

Wara li l-Fgura saret parroċċa, il-popolazzjoni kompliet tikber u nħasset il-ħtieġa ta’ knisja akbar. Għalhekk inbniet il-knisja preżenti li tinsab fi Triq Hompesch. Din tbierket nhar il-25 ta’ Mejju 1988 u ġiet ikkonsagrata minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca nhar l-1 ta’ Frar 1990.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Raymond Calleja O.Carm

Numru: 99872677


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Wesgħa Reggie Miller,

Fgura, FGR 1210

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, il-Ħamis u s-SIbt:  8:30am sad-9:30am

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis: 4:30pm sas-6:00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21661745 / 21827900 / 99872677

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Ċentru Pastorali

Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday10:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Kummissjoni Kateketika
MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Adolexxenti u Żgħażagħ
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Tfal
Kummissjoni Liturġija
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Parrokjali tat-Tfal - Flower of Carmel
Kor Parrokjali Kbar - Infaħħru lil Marija
Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Terz' Ordni Karmelitani
Moviment Madonna ta' Fatima
Grupp Kariżmatiku
Grupp Familji Nsara
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Fgura Youth Centre

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Residenza tal-Anzjani San Ġużepp
Skejjel Primarji A u B Fgura, Kulleġġ St Thomas More

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa