Parroċċa tal-Furjana

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Charles Cini


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 1,985
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 850

 

Il-Furjana saret viċi-parroċċa fl-1776, meta l-knisja ta’ San Publiju kienet għadha qed tinbena. Hija saret parroċċa fil-5 ta’ Marzu 1844.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Charles Cini

Numru: 79707007


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

4, Triq Sarria,

Floriana,  FRN 1461

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa:  5.00pm – 6.00pm
L-Erbgħa 10.00am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21247106

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Publiju

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja tal-Kunċizzjoni Immakulata (Ta’ Sarria)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday12:35MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30PollakkSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa

Knisja tas-Salib Imqaddes (Kapuċċini)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella (Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija)

Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday12:15MaltiSajf u Xitwa

Kappella Madonna ta’ Lourdes

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella Sptar Pawlu Boffa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Sant’Injazju f’Manresa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa Lejn l-Eġittu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

L-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali
Kummissjoni għad-Djalogu Inter-Reliġjuż
Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika
Malta Catholic Youth Network (MCYN)
Moviment ta' Kana
Għaqda Biblika Maltija
Segretarjat għall-Katekeżi
L-Istitut ta' Riċerka (DISCERN)
Arċidjoċesi ta' Malta

Programmi Kateketiċi

Duttrina Bniet
MUSEUM (Subien)

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Dottrinali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Fergħa Armar ta' Ġewwa u manutenzjoni tal-knisja, Volontieri Parroċċa San Publiju
Fergħa Armar ta' Barra, Volontieri Parroċċa San Publiju
Kor Parrokkjali - Maranatha

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Sezzjoni Armar Vilhena Floriana
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Youth Group Floriana

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Floriana Senior Citizens