Parroċċa ta’ Gwardamanġa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Joseph Zahra OP


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 5,892
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Fl-1952 il-patrijiet Dumnikani, bit-tħabrik tal-provinċjal tagħhom ta’ dak iż-żmien P. Esmond Klimeck, bnew is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima fi Gwardamanġa, biex ikun iċ-Ċentru tal-Kruċjata tar-Rużarju. Is-Santwarju nfetaħ fis-sena 1955 u fl-1968 sar knisja parrokkjali.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Joseph Zahra OP

Numru: 99803820


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

49, Santwarju ta’ Fatima,

Triq Santa Monika,

Gwardamanġa PTA 3111

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u s-Sibt:  9.30am – 11.00am

It-Tnejn u l-Erbgħa:  5.00pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21220050

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
It-Tlieta / Tuesday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħamis / Thursday19:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Madonna tad-Duluri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna ta’ Loreto

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa

Kappella San Tumas ta’ Villanova

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent San Tumas ta' Villanova - Agostinjani

Programmi Kateketiċi

Kummissjoni Kateketika

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ
Kummissjoni Festa, Madonna tar-Rużarju ta' Fatima

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kummissjoni Djakonija/ Anzjani
Grupp Familji Nsara
Grupp Persuni ta' Kuntatt
Grupp Santa Marija
Grupp Ladies Circle
Kor San Tumas
Grupp Fund Raising
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda tal-Ħniena Divina
Għaqda Neo-Katekumenali
Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Għaqda Lajċi Dumnikani
Grupp Padre Pio
Grupp Festa
Grupp Kristu Rebbieħ
Grupp Ċenaklu Ewkaristiku (Ministri Straordinarji tat-Tqarbin)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Ċentru Detox - Out-Patients Unit
Aġenzija Appoġġ
Sptar ta' Reabbilitazzjoni Karin Grech
Sptar San Luqa
National Blood Transfusion Service

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa