Parroċċa tal-Gudja

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Norman Zammit


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,229
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,000

 

Bir Miftuħ kien waħda mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’pajjiżna fl-1436. Ir-raħal ta’ Bir Miftuħ m’għadux jeżisti iżda baqa’ biss il-knisja li llum tagħmel parti mill-parroċċa tal-Gudja. Il-knisja parrokkjali tal-Gudja li hemm illum inbniet fl-1656 u hi ddedikata lit-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Fid-19 ta’ Lulju 2006 ġiet dikjarata Parroċċa Arċipretali.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Norman Zammit

Numru: 79030801


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

3, Domus Curialis,

Triq il-Kappillan,

Gudja,  GDJ 1081

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’appuntament fuq email address  [email protected] jew billi ċċempel fuq 79030801.

Numru tal-Uffiċċju: 21696039

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Madonna ta’ Loretu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Annunzjata (Tħabbira lill-Madonna)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella Sidtna tal-Mitjar

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Katerina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Marija (Bir Miftuħ)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella taċ-Ċimiterju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Kuntatt
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Tfal
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Toursit Welcomers
Għaqda Appostolat tar-Rużarju
Grupp Kelma tal-Ħajja
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Komunitá tal-Ordni Sekular Karmelitan Tereżjan
Għaqda ŻAK Gudja
Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Tiġdid Neo-Katekumenali
Għaqda Tiġdid Kariżmatiku
Grupp Familja Nsara
Grupp Ħniena Divina

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Gudja, Kulleġġ San Benedittu
Skola Primarja St Jeanne Antide