Parroċċa tal-Gżira

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Gordon Refalo


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 10,331
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,600

 

Fl-10 ta’ Lulju 1902, xi baħrin fis-sakra tefgħu ġebla lejn niċċa tal-Madonna tal-Karmnu li kienet ma’ ħajt ta’ dar quddiem il-pont tal-Gżira u l-ġebla baqgħet imwaħħla mal-ħġieġa tal-kwadru. Dan wassal biex tinbena kappella żgħira ftit ‘il bogħod u ġiet magħrufa bħala l-kappella tal-Madonna tal-Ġebla. Din il-kappella saret parrokkjali fl-1921 u n-nies tal- post bdew iħabirku biex tinbena knisja akbar, dedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Il-bini sar bejn l-1921 u l-1935, u ġiet ikkonsagrata fit-23 ta’ Mejju 1959.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Gordon Refalo

Numru: 99863657


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

119, Domus Curalis,

Triq Manoel De Vilhena,

Gżira GZR 1016

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:  4.30pm – 6.00pm

Il-Ġimgħa:  9.00am – 10.30am

Numru tal-Uffiċċju: 21335841

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Kristu Redentur

Il-Ġimgħa / Friday17:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris

Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Għaqda Duttrina Bniet u Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Armar Knisja Ġewwa
Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Anzjani
Kor Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta' Marija (Nisa)

Fratellanzi

Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Gżira Active Ageing Day Centre
Kulleġġ Stella Maris
Skola Santa Monika
Skola Primarja Gżira, Kulleġġ Santa Klara