Parroċċa ta’ Ħal Għargħur

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Christopher Galea


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,836
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Ħal Għargħur sar parroċċa fi żmien l-Isqof Gargallo fis-16 ta’ Lulju 1610. Il-Knisja li hemm illum, iddedikata lill-Appostlu San Bartilmew, bdiet tinbena fl-1610 u ġiet konsagrata mill-Isqof Alpheran fit-22 t’April 1736.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Christopher Galea

Numru: 79298503


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 10,  Triq Ferdinand,

Għargħur,  GĦR 1453

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Numru tal-Uffiċċju: 21411853

Email tal-Uffiċċju: parrocca.gharghur@maltadiocese.org

  • € 0.00

Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Bartilmew

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:15Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00Sajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ San Nikola

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja Santa Marija tal-Anġli

Is-Sibt / Saturday18:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30Sajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Marija Assunta (taż-Żellieqa)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Ġwann il-Battista

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Marija (ta’ Bernarda)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien (Naxxar u Għargħur)

Faċilitajiet

Dar tal-Irtiri Porziuncola

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Tfal

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kummissjoni Żgħażagħ
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Qarrejja
Kor Pax Christi
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Familji Nsara
Għaqda Kariżmatiċi Magnificat
Kor Angel Voices
Grupp Talb Gesu` Salvatur

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found