Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Anton D'Amato


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 5,538
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,500

 

F’Ħal Għaxaq, sa mis-sena 1511, kien hemm knisja dedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema. Ħal Għaxaq sar parroċċa fl-1 ta’ Jannar 1626 u l-ewwel Kappillan kien Dun Mattew Scriha. In-nies ta’ Ħal Għaxaq mill-ewwel ħadu ħsieb jibnu knisja ġdida li tlestiet fl-1655. Tmenin sena wara nbniet il-knisja li hemm illum.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Anton D'Amato


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

20, Vjal il-Labour,

Ħal Għaxaq,  GXQ 1832

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa: 4.30pm – 6.00pm

Is-Sibt: 9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21667825

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta San Filippu Neri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santu Kristu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Luċija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Tħejjija Quddies Tfal
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Kariżmatiċi
Youth Centre
Grupp Talb San Patri Piju
Grupp Koppji Miżżewġa
Grupp Anzjani

Fratellanzi

Fratellanza tas-Sagrament
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza ta' San Ġużepp

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Għaxaq, Kulleġġ San Benedittu