Parroċċa ta’ Ħal Luqa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Michael Zammit


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 7,249
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,550

 

Fl-1497 f’Ħal Luqa ġa kien hemm kappella dedikata lil Sant Andrija. Flok din il-kappella, bejn l-1539 u l-1542, inbniet knisja li mbagħad saret parroċċa fil-15 ta’ Ġunju 1634. Ftit wara, bit-tħabrik tal-ewwel Kappillan, inbniet knisja ġdida li tlestiet fl-1686. Bejn l-1693 u l-1737 inbena kor ġdid u faċċata ġdida b’żewġ kampnari u fis-7 ta’ Diċembru 1783 il-knisja ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini. Bejn l-1901 u l-1910 żdidulha n-navi iżda mbagħad, fid-9 t’April 1942, il-knisja ġġarrfet bil-bombi. Inbniet mill-ġdid ikbar u isbaħ bejn l-1945 u l-1954 u ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Gonzi fis-26 ta’ Settembru1962.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Michael Zammit


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

2, Misraħ tal-Knisja

Ħal Luqa LQA 1700

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  9.00am – 11.00am

Il-Ħamis:  4.30pm – 5.45pm

Numru tal-Uffiċċju: 21809310

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Sant’ Andrija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Madonna tal-Karmnu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Bartilmew

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Ġakbu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Tumas

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Forzi Armati ta’ Malta

Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday10:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Vitorja (Ħal Farruġ)

Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Katekiżmu Marija Bambina (Ħal Farruġ)
MUSEUM

Faċilitajiet

Ċentru Tagħlim Nisrani

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Adolexxenti u Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Formazzjoni Rġiel
Kor Bniet
Grupp Koppji Miżżewġin
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda tal-Fokolarini
Għaqda Kariżmatiċi
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Luqa Youth Centre

Fratellanzi

Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Residenza San Vinċens de Paul
Skola tat-Turiżmu ITS
Skola Primarja Luqa, Kulleġġ San Injazju
Luqa Day Centre